Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 80 από 12249 1 2 3 4 5 6 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69523 13-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση Logistics Village (συγκρότημα τριών ισόγειων κτιρίων αποθηκών με γραφεία σε ισόγειο και όροφο) της εταιρίας Tenberco A.E. στη θέση Λέκκα ή Κούντουρα Δήμου Ελευσίνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69522 13-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144233-9-9-2009 ΚΥΑ, όπως παρατάθηκε με το υπ’ αριθ. 167200-4-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31462-10-7-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την υπ’ αριθ. 68267-4107-5-08-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (εφεξής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έργο: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του Νομού Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα Αποχέτευσης Οικισμών Νότιας Παλλήνης (περιοχές Κάντζας – Λεονταρίου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού, Εργατικών Κατοικιών, σχολείων, κτήματος Καμπά και Βιομηχανικού Πάρκου Λουτρού). Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
69521 13-11-20 Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «Στέλλα», 3 Αστέρων, τελικής Δυναμικότητας 179 κλινών, εντός της ΚΜ 514Β Γαιών Λίνδου εμβαδού κατά τίτλο 19272,00 m2 στην περιοχή "Πεύκοι". ΔΚ Λίνδου της ομώνυμης Δ.Ε., Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Π.Ν.Α., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 12 Ν.4014-2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
69520 13-11-20 Tροποποίηση και αναδιατύπωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ-νσης ΕΑΡΘ-ΥΠΕΚΑ: 181481-16.4.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας “FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ”, που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΒΕΑΣ03-ΤΕ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ: 33395-1878-05.04.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΠ4Ζ4653Π8-ΞΝΥ) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
69519 13-11-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) & συνοδών έργων, στη θέση “Κεραμαριό”, στο 36ο χλμ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, της Τ.Κ. Πυργετού του Δήμου Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε.”, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας . Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
69518 13-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 18.000 ωοτόκων ορνίθων, με ΠΕΤ 2007344829, τρέχουσας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΑΠΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», η οποία θα εγκατασταθεί, στο υπ’ αριθ. 1345 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μαυρονερίου, ΔΕ Πικρολίμνης, του Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69517 12-11-20 Τροποποίηση - επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ.: 103313-16-11-2016 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15,9ΜW της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.» (πρώην CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.) στη θέση “Τούρλα” της Δ.Ε. Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού σε έκταση που υπάγεται τόσο εντός ορίων της Δ.Ε. Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας όσο και εντός ορίων της Δ.Ε. Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
69516 12-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 172268-05-12-2013 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,95 MW στη θέση “Αγνάντια-Ίσιωμα-Θαμνότοπος” και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας » η οποία αφορά: α) στην αλλαγή τύπου Α-Γ (απο Nordex N-90 σε Nordex N-149), β) στη μείωση του συνολικού αριθμού των Α-Γ (από 17 Α-Γ ονομαστικής ισχύος 2,35 MW, σε 9 Α-Γ ονομαστικής, ισχύος 4,5 MW), συνολικής εγκατεστημένης και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 39,95 MW, γ) στη μείωση των πλατειών ανέγερσης Α-Γ (από 17 σε 9), δ) στη μείωση διάνοιξης νέας οδοποιίας (από 5.747 m σε 5.390 m περίπου) και αύξηση μήκους βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας (από 2.290 m σε 8.940 m περίπου), ε) στην οριστικοποίηση θέσεων εγκατάστασης εργοταξίων & σπαστήρα θραύσης υλικών, στ) στην ένταξη στο έργο του Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 33-150 kV ο οποίος ήταν αδειοδοτημένος με την α.π. 31592-1436-28-06-2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η.Δ.Μ, με παράλληλη διόρθωση των συντεταγμένων του οικοπέδου του υποσταθμού λόγω τοπογραφικών αποκλίσεων προσαρμογής του αναδασμού και του κτηματολογίου, και ζ) στη μετατροπή τμήματος της υπόγειας Γραμμής διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV σε εναέριο (μήκος εναέριας όδευσης 1,9 χλμ.), προκειμένου να παρακαμφθεί ο οικισμός Βεύης, με παράλληλη μείωση του μήκους της (μήκος υπόγειας όδευσης περί τα 6,9 χλμ.) , σε σχέση με το αδειοδοτημένο στην εν ισχύ ΑΕΠΟ. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69515 12-11-20 Τροποποίηση- επικαιροποίηση της αρ. Πρωτ.3940-8.12.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την υφιστάμενη μονάδας με τίτλο «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών, συγκέντρωσης & μηχανικής επεξεργασίας παλαιού σιδήρου και μετάλλων SCRAP ,διαλυτήριου ΟΤΚΖ, αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων & διαλογής ταξινόμισης & διακριτής επεξεργασίας ΑΗΗΕ» από την εταιρεία με την επωνυμία “Θωμαδάκης Α.Ε” (δ.τ ΚΡΕΤΑΝ Α.Ε) στη περιοχή Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση όρων και περιορισμών που αναφέρονται στην συνολική λειτουργία του , με την προσθήκη διαχείρισης νέων (κωδικών κατά ΕΚΑ) αποβλήτων. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
69514 11-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74277-2761-25.10.18 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω κτιριακής επέκτασης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (βιομηχανική αποθήκη) της εταιρείας «TRADE LOGISTICS Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Πάτημα» της Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69513 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ-GIS) Κομοτηνής και Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69512 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων αφρώδους πολυουρεθάνης» της εταιρίας με την επωνυμία «MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο 1ο χλμ. Θέρμης-Πανοράματος, Δ.Κ. Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσ-νίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 2006314120] Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69511 11-11-20 Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. 7060-26-09-2016 (ΑΔΑ: 6Θ1ΞΟΡ1Υ-2ΦΙ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. ΑΔΜ-Θ της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας υφασμάτων (Βαφείο-Τυπωτήριο-Φινιριστήριο)» της εταιρείας «Κολόρα Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στο με αριθ. Γ718 Ο.Τ. Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69510 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 51.869,55 τ.μ στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από της εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69509 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.474,06 τ.μ στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από της εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69508 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499 KWe με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων της εταιρίας GREEN POWER BIOMASS AE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 558 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος «Άνω Αποστόλων», της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς, Π.Κ.Μ. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69507 11-11-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ‘’ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΖΑΓΑΡΑΣ» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69506 11-11-20 Τροποποίηση της με α.π. 118955-30-07-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της βιομηχανίας παρασκευής παρεντερικών διαλυμάτων (ορών) και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επωνυμία “ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ” και δ.τ. “ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.”, που βρίσκεται στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας, στη Τ.Κ. Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
69505 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «ΔΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙ – ΣΤΑΜΑΤΟΒΟΥΝΙ» Διονύσου Αττικής, της εταιρείας “Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ”» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Αττικής gov.gr
69504 11-11-20 Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Λειτουργία του υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά», στους Δήμους Βέροιας, Σκύδρας, Πέλλας και Χαλκηδόνας, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 80 από 12249 1 2 3 4 5 6 613