Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12101 1 2 3 4 5 606
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69386 16-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: « Μελέτη Απορροής Ομβρίων Νότιας Περιοχής Δ.Ε. Σπάτων ». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Αττικής gov.gr
69385 16-10-20 Ανανέωση-Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Εκτέλεση ερευνητικού γεωτρητικού προγράμματος γεωθερμικών γεωτρήσεων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., στην περιοχή Θερμοπηγής – Χαρωπού του Δ. Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, στο πλαίσιο του υποέργου GEOTHERM, του έργου ΟΠΥΓΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)”. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69383 16-10-20 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δραστηριότητας αποθήκευσης πυροτεχνημάτων του «ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΝΟΥ» στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69382 16-10-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας VEN ENGINEERING Μ.Ε.Π.Ε. με δ.τ. “VEN Μ.Ε.Π.Ε.” (πρώην Antipollution Processing Center Μ.Ε.Π.Ε), στη θέση «Μνήμα Κατή», της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69381 15-10-20 Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69380 15-10-20 2η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. 8758-28-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΧΕΟΡ1Υ-Δ0Μ) Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. ΑΔΜ-Θ της υφιστάμενης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στα αγρ-χια 255 & 256 Ν. Ευκαρπίας (7ο χλμ Θεσ-νίκης-Λαγκαδά), Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69377 14-10-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «1200523 ΘΕΡΙΣΣΟΣ», ιδιοκτησίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Κουλές», ΤΚ Θερίσου, Δήμου Χανίων, ΠΕ Χανίων και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
69376 14-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 100 KW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΤΟΥΛΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ», στη θέση «Κάτω Βρύση» στην Τ.Κ. Μύρων, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ, της ΠΕ Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
69375 14-10-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Κομβικός σταθμός κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T., με κωδική ονομασία «ΔΡΑΜΑ - 1000186», που είναι εγκατεστημένος στη θέση «ΛΟΦΟΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ», Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας» στον οποίο γίνεται από κοινού χρήση κατασκευής με την εταιρεία WIND HELLAS A.E.B.E.. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69374 14-10-20 Απόφαση απόρριψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,35MW, στη θέση «ΜΕΛΙΑ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.»» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69373 14-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 20.277,85 τ.μ στη θέση «Τρεις Οξυές», στην περιοχή Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69372 14-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 7.857 τ.μ στη θέση «Τρεις Οξυές», στην περιοχή Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69371 14-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ανανέωση - τροποποίηση και αναδιατύπωση ως προς την επιβολή πρόσθετων όρων με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, την ένταξη της λατομικής έκτασης στο Δικτυο NATURA 2000, την επωνυμία της εταιρείας και την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 47.920 τ.μ. στη θέση «Τρεις Γκρεμοί», Τ.Κ. Λιμένα, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69370 13-10-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υφιστάμενο συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Σερβίων», στον Δήμο Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69369 13-10-20 Aπόφαση Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 146393-3.06.2008 ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Β.Ε.Ε.)” της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, που λειτουργεί στο 27ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα του Ν. Αττικής, λόγω εκσυγχρονισμού καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69368 13-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW» της «PIONEER WIND PARK M.I.K.E.», στην θέση «Ριζάρια», στο ρέμα Καμναϊτικο, της Τ.Κ Νεραϊδοχωρίου, της Δ.Ε. Αιθηκών, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
69367 13-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ", ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.", στη θέση Μικρή Βίγλα, Δ.Δ. Σαγκριού, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νήσου Νάξου, Π.Ε. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΤ 2002253025) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
69366 13-10-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Επαναδιατύπωση και Τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δραστηριότητας ως προς: α) την προσθήκη εκτρεφόμενου είδους (πέστροφα), β) προσθήκη δεξαμενής και ανακατανομή των ποσοτήτων των εκτρεφόμενων ειδών), για τη λειτουργία της υφιστάμενης χερσαίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ειδών οξυρρύγχου συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 80 tn για όλα τα εκτεφόμενα είδη, στην περιοχή «Κεφαλάρι» του Δ. Δοξάτου Π.Ε. Δράμας με φορέα την «Γ. ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ & ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ο.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69365 13-10-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φιλμ πολυπροπυλενίου διαξονικής τάνυσης (BOPP Film) και την προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής χυτού φιλμ πολυπροπυλενίου (Cast Film) της εταιρείας «DIAXON Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 45 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69364 13-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δραστηριότητας και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 400 Ισοδυνάμων Ζώων(αγελάδων γαλακτοπαραγωγής), ιδιοκτησίας της «Κληρονόμοι Φύσαρη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην αγροτική περιοχή Μυρωδάτου, Δήμου Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης, ως προς: • Την ορθή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών της κτηνοτροφικής μονάδας, • Τον επαναπροσδιορισμό της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων λόγω τροποποιήσεων σταβλισμού σε βουστάσια, • Τη διάθεση των υγρών και μέρους των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα αναερόβιας χώνευσης προς παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτροπαραγωγής και • Τη διάθεση των αστικών λυμάτων σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12101 1 2 3 4 5 606