Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12487 1 2 3 4 5 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69848 18-01-21 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Συκέας, ΔΚ Συκέας, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής» (ΠΕΤ: 1811005626) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69847 18-01-21 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νέου Μαρμαρά, ΔΚ Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής» (ΠΕΤ: 1903060620) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69846 18-01-21 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νικήτης, ΔΚ Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής» (ΠΕΤ: 1812014627) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69845 18-01-21 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, της εταιρείας «ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», σε έκταση εμβαδού 14.565τ.μ. (αγροτεμάχια με αριθμό 2289 και τμήμα του 2291, διανομής 1959), αγροκτήματος Θυρέας, Δ.Κ. Ελληνοχωρίου, του Δήμου Διδυμοτείχου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69844 18-01-21 Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 1109-29-3-2018 (ΑΔΑ ΨΔΓ8ΟΡ1Υ-Μ1Ε), απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E., με κωδική ονομασία «ΕΛΑΤΙΑ 1771», που βρίσκεται πλησίον δασικού χωριού Ελατιάς, εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας», λόγω αναβάθμισης των κεραιοσυστημάτων και την από κοινού χρήση κατασκευής με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69843 15-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-2ης Ομάδας «Αντιπλημμυρική προστασία Νοτιοδυτικής πλευράς πόλης Κοζάνης, Δήμος Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69842 15-01-21 Τροποποίηση της με Α.Π. 95251-3290-16.09.2008 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ανανεωθεί, αναδιατυπωθεί και ισχύει, του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Βοΐου (πρώην Σιάτιστας) και δίκτυα όμβριων και ακαθάρτων οικισμού Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» λόγω επανακαθορισμού των μερών του συστήματος της ΕΕΛ και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69841 15-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φάρμα εκτροφής γουνοφόρων ζώων μινκ στο αγροτεμάχιο 652, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Οινόης , Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.» Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69840 15-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδραγωγείο Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας Δήμου Κοζάνης» της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ). Περιβαλλοντική Ταυτότητα_ΠΕΤ: 2007340322. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69838 15-01-21 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Πρωτ ΠΕΧΩ4161-Φ.Περιβ.9-07 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθη- κε με την υπ΄ αρ .πρωτ. ΠΕΧΩ 6445-Φ.Περιβ.9-08 απόφαση, παρατάθηκε με την υπ΄αριθ. Πρωτ.Φ.2020-5332-12 απόφαση και ανανεώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 70531-3918-17 απόφαση, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της υπ΄ αριθ. 2016-1032- ΕΕ για τον καθορισμό των ΒΔΤ βάσει της οδηγίας 2010-75-ΕΕ , όσον αφορά το τμήμα χύτευσης της εγκατάστασης , της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, που λειτουργεί στη θέση Κύριλλος Ασπροπύργου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69837 15-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 16 MW» της εταιρείας με την επωνυμία Αιολική Χαλκιδικής – ΑΓΚΑΝΟΣ ΕΠΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005296328, το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Άγκανος» στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69836 14-01-21 Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1173-12-09-2006 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην έγκριση περ. όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 5* με διακριτικό τίτλο «AQUAGRAND» σε γήπεδο έκτασης 30.645 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 153 Γαιών Λίνδου, στην περιοχή «ΨΑΛΤΟΣ» Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου, την εταιρεία ΜΑΡΙΤΟΥΡ ΑΕ, με σκοπό α) τη μείωση της δυναμικότητας από 305 σε 278 κλίνες & β) την ενσωμάτωση της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων στην ΑΕΠΟ, συμπλήρωση προς εναρμόνιση και επικαιροποίηση αυτής με νέους όρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69835 14-01-21 Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 878-1846-21-03-2016 (ΑΔΑ: 70ΔΥΟΡ1Υ-ΖΞΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 19.981,36 τ.μ στη θέση «Κερασιές», στην περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2012430126). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
69834 14-01-21 Ανανέωση - Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1711-10-12-2010 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ, που αφορά τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδ. θέσης «1200448 – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ», σε θέση πλησίον «Μεγάλου Χωρίου» νήσου Αγαθονήσου, Δ. Αγαθονησίου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και σκοπό: α) την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, β) την αναβάθμιση – επέκταση των κεραιοδιατάξεων, γ) την προσθήκη ενός μεταλλικού ιστού στήριξης κεραιοδιατάξεων, δ) την προσθήκη ενός ιστού RRU ανάρτησης μηχανημάτων & ε) την αντικατάσταση του υφιστάμενου οικίσκου από τρεις καμπίνες outdoor, συμπλήρωση προς εναρμόνιση και επικαιροποίηση αυτής με νέους όρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69833 14-01-21 3η Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 1763-1763-30-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΘΙΟΡ1Υ-ΡΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 21.575,24 τ.μ., στη θέση «Κάστρο», περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από τον «ΑΓΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ» (ΠΕΤ 2012428328). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69832 14-01-21 2η Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 1263-1454-03-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΡ1Υ-ΚΤΠ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 21.492 τ.μ., στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι», περιοχή Τ.Κ. Χορτοκοπίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΠΕЇΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2012427528). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69831 14-01-21 Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 1925-1327-06-03-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΡ1Υ-Ω4Ρ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 25.709 τ.μ., στη θέση «Αγίασμα», περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕЇΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2012430027). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69830 14-01-21 Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. δ2 «Κόστος έργων αποκατάστασης», της υπ’ αριθ. 31146-834-21-05-2013 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 24.418 τ.μ στη θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2012419129). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69829 14-01-21 Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 2922-Φ 5805-12-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΦΒΟΡ1Υ-Δ0Υ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 57.795,33 τ.μ στη θέση «Αγία Παρασκευή», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2012433229). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69828 14-01-21 Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 800-Φ 5809-13-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΕΠΟΡ1Υ-ΦΒΖ) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 79.956,28 τ.μ στη θέση «Αγία Παρασκευή», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2012433120). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12487 1 2 3 4 5 625