Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 12487 1 2 3 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69889 22-01-21 Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης (Γραμμή Μεταφοράς 150 kV και Υποσταθμός 20-150 kV) αιολικού πάρκου στη θέση «Βαξάς – Λιβαδά Ράχη» του Δήμου Σάμης, Νομού Κεφαλληνίας». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ιονίων Νήσων gov.gr
69888 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW στη θέση «Πάδες» Δ. Βοίου ΠΕ Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «SOLAR KONZEPT GR PV3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SKGR PV3». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2003274327. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69887 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Μελισόβουνο - Βατερό», της Δ.Κ. Βατερού Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «KIEFER AE». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010387427. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69886 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Μελισόβουνο - Βατερό», της Δ.Κ. Βατερού Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010387229. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69885 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Κέρδωμα - Αλωνάκια», της Δ.Κ. Αλωνακίων Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MΙΚΕ».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010388623. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69884 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Αετοράχη - Σιδεράς», της Δ.Κ. Σιδερών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «SMART ENERGY SOLUTIONS MΙΚΕ».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010392625. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69883 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, με συνοδό έργο Υ-Σ 33-150kV, στη θέση «Πέρασμα - Μαυροδένδρι», της Δ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010394522. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69882 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Άγιος Μηνάς – Μαυροδένδρι», της Δ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010394621. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69881 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, με συνοδό έργο Υ-Σ 33-150kV, στη θέση «Νέα Καρδιά», της Δ.Κ. Κοίλων Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010394720. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69880 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Πέρασμα - Μαυροδένδρι», της Δ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010394829. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69879 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Μαυροδένδρι», της Δ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «KIEFER AE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010394928. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69878 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Αετοβούνι – Σιδεράς», της Δ.Κ. Σιδερών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010395826. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69877 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Μανδριά – Νέα Καρδιά», της Δ.Κ. Κοίλων Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010395925. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69876 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW, στη θέση «Αετοβούνι – Σιδεράς», της Δ.Κ. Σιδερών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010392724. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69875 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Μελισόβουνο - Βατερό», της Δ.Κ. Βατερού Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010386825. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69874 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,9843 MW και συνοδό έργο Υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33-150kV, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Πετρανά», της Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «ECOSOLAR MIKE».Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010397228. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69873 22-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας», στους Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας, με φορέα του έργου το Δήμο Οιχαλίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Πελοποννήσου gov.gr
69872 22-01-21 Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1339-19415-20-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3868-60944-07-07-2010 και 2589-35996-20-05-2011(ΑΔΑ 4ΑΘ3ΟΡ1Φ-9Σ) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 20 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 850kW έκαστη (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 17MW)» στη θέση «Ξεροβούνι», της Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69871 22-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκτέλεση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταμό Ευρώτα» στο ∆ήµο Σπάρτης Π.Ε. Λακωνίας». Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Π.Ε Λακωνίας). Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Πελοποννήσου gov.gr
69870 22-01-21 Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ» στη θέση «ΚΑΜΑΡΙ» Κοινότητας Στεφάνης ΔΕ Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 12487 1 2 3 625