Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 12246 1 2 3 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69589 30-11-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας.20.000 (80ΙΖ) πτηνών πάχυνσης ανά εκτροφή , με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε κληροτεμάχιο συμπληρωματικής διανομής Ανέζας –Γενίτσαροι στην θέση «Καλαμάκις» της Τ.Κ. Ανέζας ,ΔΕ Αμβρακικού του Δ. Αρταίων με φορέα διαχείρισης τον Χουλιάρα Βασίλειο του Δημητρίου Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
69588 30-11-20 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) Ηπείρου, με μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση του ανακτώμενου βιοαερίου ισχύος 1,56 MW, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Πολυγύρου του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων», προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του τεχνικού σχεδιασμού του έργου και η εναρμόνιση με νεότερες νομοθετικές προβλέψεις. Φορέας του έργου: Περιφέρεια Ηπείρου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ηπείρου gov.gr
69587 30-11-20 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ίδρυση τυροκομείου δυναμικότητας 0.50t-ημέρα(επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής τυριού και γιαουρτιού), το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του οικισμού Ριζοβουνίου του Δ. Ζηρού -Π.Ε. Πρέβεζας Φορέας Διαχείρισης : Χρήστος Δήμος του Δημητρίου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
69586 27-11-20 Ανανέωση - Tροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τη δραστηριότητα (εργοστάσιο) ασβεστοποιίας της εταιρείας «ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Β.Α. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στη Λεωφόρο Διυλιστηρίων, στη θέση Τζαβερδέλλα, στο Δήμο Φυλής του νομού Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69585 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Τροποποίηση, ως προς την μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των βαθμίδων εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων, ανανέωση και αναδιατύπωση της υπ’ αριθ. 4512-814-11-08-2009 Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 20.804,84 τ.μ στη θέση «Καρυδιά», στην περιοχή Τ.Κ. Μοναστηρακίου, Δήμου Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69584 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 36.035,28 τ.μ στη θέση «Δροσερό Ρέμα», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων που τη συνοδεύει. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69583 27-11-20 Τροποποίηση της ΑΕΠΟ αριθμ. 44566-1594-29.10.2014 Γ.Γ. ΑΔΗ-ΔΜ μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (Μύδια), δυναμικότητας 160τόνων- έτος, στη θέση «Κόλπος Νήσων Κούραμος», Λωρίδα Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας, του Μιχόπουλου Σπυρίδωνα, ως προς το εκτρεφόμενο είδος, με προσθήκη νέων καλλιεργούμενων ειδών (Στρείδια, Χτένια). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
69582 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 98.785 τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από της εταιρεία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69581 27-11-20 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 41478-09.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΖΡΤΟΡ1Ι-ΕΔΔ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και Παράταση Χρονικής Ισχύος, για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1000279 ΙΚΑΡΙΑ», της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, στη θέση ΄΄Βαθύβρεχο΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Κηρύκου, του Δήμου Ικαρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
69580 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων-έτος, στη θέση «Νήσος Γάιδαρος», Δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα» Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ και δυναμικότητας 230 τόνων-έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων-έτος». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
69579 27-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 160275-29-06-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ » και των συνοδών έργων (Λιμενικές εγκαταστάσεις, Λατομείο ασβεστολίθου), που λειτουργεί στην θέση Μηλάκι Αλιβερίου του Ν. Ευβοίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69578 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ζεόλιθος) εκτάσεως 30.148,03 τ.μ στη θέση «Σκάλες – Το Ρέμα», στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από την εταιρεία «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. – Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69577 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 83.883,07 τ.μ στη θέση «Γέφυρες», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69576 27-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία : 35.953 τόνοι, ετήσια παροχή ενσιρωμάτων: 365 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος έως 999 kWe)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟ.ΒΕΡ. Α.Ε.», στα υπ’ αριθ. 792 και 793 αγροτεμάχια του Αγροκτήματος Πατρίδας Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1911211025] Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69574 26-11-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 504 κλινών, κατάταξης 4* στη θέση Λιάντρο του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων», ιδιοκτησίας: WHG KING MINOS MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, νομού Κορινθίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
69573 26-11-20 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση Μπαρμπατσιώρη της Τ.Κ. Κληματιάς Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, ως προς την περιγραφή της μεθόδου εξόρυξης, τις συντεταγμένες των ορίων του λατομικού χώρου και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων. Φορέας της δραστηριότητας : ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ - Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
69572 26-11-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας καύσης βιομάζας (βιορευστών-βιοελαίων), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΠΟΓΚΑ ΑΡ ΤΕΜ. 309β» της Τ.Κ. Γαρδικίου του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗΣ 5 Ι.Κ.Ε» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
69571 26-11-20 Τροποποίηση της με Α.Π. 81901-15.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΕ8ΞΟΡ1Γ-ΔΓΣ) Απόφασης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Συν- λειτουργία δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση ΄Κερεμί Τεπέ’, στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου η εταιρεία: ‘ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.’ Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69570 26-11-20 Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος - τροποποίηση της με Α.Π. 111229-24.07.2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 162330-1651-24.06.2010 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ισχύει, του έργου Α2: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 3*στην εκτός σχεδίου περιοχή Δισπηλιού Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’ Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69569 26-11-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 2,155 ΜW στη θέση Γκούρα στην Τ.Κ. Μικρό Περιστέρι του Δ. Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας του έργου: ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 12246 1 2 3 613