Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 12101 1 2 3 606
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69426 23-10-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 8,8MW, στη θέση «ΜΑΚΡΟΜΥΤΗΣ» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για την διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69425 23-10-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και επικαιροποίηση προηγούμενων Α.Ε.Π.Ο) του υφιστάμενου έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,78MW της εταιρείας «ΑΓΓΙΤΗΣ Α.Ε.», στη θέση «ΑΣΩΜΑ» του αγροκτήματος Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69424 23-10-20 Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις», της υπ’ αριθ. 3611-Φ 27.113-23-10-2019 (ΑΔΑ: 690ΗΟΡ1Υ-1ΡΩ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 98.744,81 τ.μ στη θέση «Παλαιοχώραφον», στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από την εταιρεία «GEOVET – N. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2010389324 ). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69423 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 997,5 kWe με καύση βιορευστών, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. & Δ. ΜΟΣΧΟΥ – Χ. ΓΚΕΣΟΥΡΑ Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αγροκτήματος Αλωνίων, αγροτεμάχιο 579, της ΤΚ Αλωνίων, της ΔΕ Πύδνας, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, της ΠΕ Πιερίας, Π.Κ.Μ. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69422 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα «Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης της ακτής Καλαμακίου δυτικής Αχαΐας» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69421 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα «Έργα προστασίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69420 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 20.036,76 τ.μ στη θέση «Κερασιές», στην περιοχή Τ.Κ. Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69419 23-10-20 Τροποποίηση, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων καθώς και του κόστους αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 1563-Φ 2621-07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΟΡ1Υ-ΚΞΡ) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 45.838,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”» (ΠΕΤ : 1906109820). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69418 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.841,30 τ.μ στη θέση «Βασιλικό Βουνό», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69417 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.989,95 τ.μ στη θέση «Φουντουκλούκι», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69416 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 93.199,32 τ.μ στη θέση «Φουντουκλούκι», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69415 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.945,81 τ.μ στη θέση «Φουντουκλούκι», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69414 23-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 11.879,24 τ.μ στη θέση «Κορυφή», Τ.Κ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ »(ΠΕΤ 2003268121). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69413 23-10-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση, αναδιατύπωση – επικαιροποίηση) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 38MW (αποδιδόμενη 34,2MW), στη θέση «ΜΥΤΟΥΛΑ - ΚΕΦΑΛΙ» και συνοδά έργα αυτού, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΈΒΡΟΥ Α.Ε.»». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69412 22-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (τροποποίηση-αντικατάσταση της αρ. πρωτ.8299-2012 ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής στην θέση “Καμμένο Λακκούδι-Ρογδιό” Τ. Κ Ασκύφου Δήμου Σφακίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτό τροποποιείται με την αύξηση έκτασης του λατομικού χώρου και την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων (μονάδας σκυροδέματος, μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ, μονάδας παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, μονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού, γραμμής συσκευασίας αδρανών & ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων), απο την επιχείριση με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ ΑΕ”. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
69411 22-10-20 Ανανέωση-Τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών δημοτικής έκτασης 192,16 στρ. (κωδ. «ΔΡΥΜΟΣ Ι») εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής στη θέση «Ντεβέ Καράν Ι», Δ.Κ. Δρυμού, Δ.Ε. Μυγδονίας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69410 22-10-20 Ανανέωση-Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2493-29-10-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή ισχύει του έργου «Οδός Δέλτα – Παλαμά – Όρια Νομού», της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Θεσσαλίας gov.gr
69409 22-10-20 Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την με αριθμ. πρωτ. οικ.197941-02-05-2012 (Α.Δ.Α.: Β49Ψ0-ΩΥΗ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Ανανέωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Αλμωπίας ΠΕ Πέλλας (πρώην 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας) ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2008352425). Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69408 21-10-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα και Παραγωγής Ζωοτροφών (Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα) ιδιοκτησίας ¨Γ. ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΤΑΕ Α.Ε.¨» στη θέση Χαλέπα – Κάτω Πλατανιάς Μαρωνιάς Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
69407 21-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης Βιομηχανίας Ανοδίωσης και Ηλεκτροστατικής Βαφής Αλουμινίου της εταιρείας: ΑΝΑΛΚΟ, που βρίσκεται επί της οδού Τατοϊου 65 στις Αχαρνές Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 12101 1 2 3 606