← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΘΛΗΟΡ10-ΚΣΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
176827
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-10-20
Θέμα
Ανανέωση της αρ. 23707-3783-09-06-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 722-35451-27-03-2018 απόφασή μας, για την λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Πούντα» Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘΛΗΟΡ10-ΚΣΖ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Α39ΟΡ10-ΠΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23707/3783
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/06/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
503304.724
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4241285.153
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.322270
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.039520
NATURA 2000
ΟΧΙ