← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΑΘ5ΟΡ10-ΚΑΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
154530
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-09-20
Θέμα
Τροποποίηση της αρ. 3755-164868-22-09-2015 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με Κ.Α. «ΑΛΙΒΕΡΙ 1000363», της εταιρείας «VODAFONE», ο οποίος έχει εγκατασταθεί επί εδάφους, στη θέση «ΤΣΙΝΟΙΤΑ ΜΥΤΗ», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
VODAFONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΘ5ΟΡ10-ΚΑΣ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΨΩ2ΟΡ10-9Ω6
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3755/164868
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/09/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
507096.208
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4243379.105
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.341120
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.082910
NATURA 2000
ΝΑΙ