← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕ2ΨΟΡ1Κ-Π7Η
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ369/1257/2013
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα<br /> «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ2ΨΟΡ1Κ-Π7Η?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
444976.000
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4227872.000
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.199720
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.373290