Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12241 - 12260 από 12487 1 611 612 613 614 615 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
29483 31-01-14 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2509/19-02-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘706 - ΖΑΓΟΡΑ’’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., στη θέση ‘‘Άθωνας’’ Μακρυρράχης, στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω αναβάθμισης και επέκτασης των κεραιοδιατάξεων. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θεσσαλίας gov.gr
29486 31-01-14 Τροποποίηση της με Α.Π. 6920/289/10.03.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) 8.298 ενήλικων ζώων στα υπ’ αριθμό 15 & 16 αγροτεμάχια αναδασμού του αργοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Λακκωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας “Σπυρόπουλος Παναγιώτης & Υιοι Γουναρικά Α.Ε.”» - 3η Τροποποίηση ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και τον αριθμό των ζώων. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
29487 31-01-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας και τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ιχθύων, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων και συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 550tn, στη θέση «Χιλιομίλι», του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με φορέα την «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
29488 31-01-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου υδάτινου πάρκου αναψυχής με την επωνυμία «AQUA PLUS» (κατόπιν τροποποίησης-επέκτασης εγκαταστάσεων), ιδιοκτησίας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.», στην περιοχή «Ρούσσος Λάκκος» Δήμου Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
29489 31-01-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών στο Τ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφ. Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ανανέωση και κωδικοποίηση όρων της υπ’ αριθ. 1546/23.06.2004 ΑΕΠΟ, καθώς και αλλαγή επωνυμίας του φορέα λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας (από «ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» σε «ΜΑΧΑΜ HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ A.E.»). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
51354 31-01-17 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 3252-1-10-2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας WIND με κωδική ονομασία: ‘1812 Ροδάκινο’, εκτός ορίων οικισμού Άνω Ροδάκινου Δήμος Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου» Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
51356 31-01-17 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Κέντρο Εκπομπής, με κωδική ονομασία «ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ_3006151», της εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στην θέση «ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ», του Δήμου Χίου, του Ν. Χίου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου». Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
51358 31-01-17 Τροποποίηση της αρ. 5259-240128-25-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση «ΑΡΝΟΒΡΥΣΗ», της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κωδικός: 1000375-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ). Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
51364 31-01-17 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 825-04-03-16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. και διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων» που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στα τεμάχια 584, τμήμα 585, τμήμα 566 (566Α), 567, τμήμα 586 (1463, 1465, 1466, 1467, 1468) του αγροκτήματος Δ.Κ. Ν. Μεσημβρίας, Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω επέκτασης δραστηριότητας στο γειτονικό αγρ-χιο 1464. Φορέας του έργου: «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
60677 31-01-18 Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου, Αγ. Βαρβάρας που βρίσκονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα», στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
60683 31-01-18 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των κόμβων Κορώνειας, Σωληναρίου, Υψηλάντη και Πέτρας των Δήμων Λεβαδέων και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
60684 31-01-18 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των κόμβων Παρορίου, Αγ. Βλασίου και Ρωμαίικου του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
60686 31-01-18 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των κόμβων Μαυροματίου, Καναβαρίου και Μιχαηλίδη των Δήμων Αλιάρτου και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67020 31-01-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών αιγιαλού Σίβηρης», Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Π.Κ.Μ. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67021 31-01-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υφιστάμενα έργα εντός των ορίων αιγιαλού και θαλασσίου χώρου παραλιακού μετώπου Δήμου Ν. Προποντίδας οικισμός Νέας Ηράκλειας, Τ.Κ. Αγίου Παύλου, Δ.Ε. Νέας Καλλικράτειας», Π.Ε. Χαλκιδικής, Π.Κ.Μ. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67022 31-01-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης υλικών εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρίας «ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα αγρ-χια 586 και 587 Αγροκτήματος Διαβατών, στη Δ.Κ. Διαβατών, Δ.Ε. Εχέδωρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσ-νίκης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67023 31-01-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Δράμα – Κόμβος Σταυρού» του οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Καβάλα» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67024 31-01-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιοερευστά, ονομαστικής ισχύος 1MW,η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο τεμάχιο αρ.5-6 του Βιοτεχνικού Πάρκου της Τ.Κ. Γκρίκας του Δ.Σουλίου -Π.Ε. Θεσπρωτίας Φορέας της δραστηριότητας: ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ι.Κ.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
67025 31-01-19 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιοερευστά, με αύξηση ισχύος από 0,1ΜW σε 1ΜW, γκατεστημένο στη θέση «Σκλιάβη αρ.τεμ.230α» της Τ.Κ. Κυπάρισσου του Δ.Φιλιατών -Π.Ε. Θεσπρωτίας Φορέας της δραστηριότητας: ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
67026 31-01-19 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 3287-137478-25-09-2015 Απόφασης Ανανέωσης και Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής κόλλας «HB FULLER Ελληνική Βιομηχανία Κόλλας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» στη θέση "ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ" στο Δ.Δ. Ανθήλης (εντός ζώνης NATURA) του Δήμου Λαμιέων Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 12241 - 12260 από 12487 1 611 612 613 614 615 625