Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
52206 01-03-17 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 1100 μόσχων πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας, του Ιωάννη Α. Βουγιούκα, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
52208 01-03-17 Τροποποίηση και αναδιατύπωση της αρ. 626-06-05-09 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως ισχύει για τη λειτουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη αποβλήτων (μη επικινδύνων) - Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) της εταιρείας «ECO TEXNIKH AEBE» στη θέση «Μνήμα Κατή» ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Εύβοιας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
52209 01-03-17 Ανανέωση-Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «1406306_ΡΑΧΕΣ ΠΚ», στη θέση «ΛΟΥΠΑΣΤΡΑ», εκτός οικισμού, της Δ.Ε Ραχών, του Δήμου Ικαρίας, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», συμπλήρωση αυτής για την εναρμόνιση με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
61428 01-03-18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΡΑΛΙ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 354 ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 35.674,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 209 ΓΑΙΩΝ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΤΙΓΚΑΚΙ» Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ξ.Τ.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
61432 01-03-18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (ROSELANDS)» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 212 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 15.760,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 208Α ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Α.Ε». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
61444 01-03-18 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης Ε.Π.Ε.» στα αγροτεμάχια 7 και 8 Ν. Ρυσίου, Δ. Θέρμης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
61449 01-03-18 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8588-12-12-16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Παραγωγή: (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού – οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρίας «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πλατέος, του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67138 01-03-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 40.574,28 τ.μ στη θέση «Έλκη», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67139 01-03-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.358,38τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67140 01-03-19 Ανανέωση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. 107600-02-09-2008 και της τροποποίησής της με την Κ.Υ.Α. 198568-21.04.2011, για το έργο: «Επέκταση και Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λευκάδας και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Διάθεσης των λυμάτων» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
67141 01-03-19 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3896-1828-23-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
67142 01-03-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 250kWe, της εταιρείας Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ – Σ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ Ο.Ε., σε αγροτεμάχιο εμβαδού 9532,72τ.μ., στο αγρόκτημα Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23892 01-04-13 Τροποποίηση της υπ.αρ. οικ: 185969/2029/02-06-2008 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για : α) την εκμετάλλευση ορυχείου μπεντονίτη, έκτασης 579.081 τ.μ. στη θέση ``Αγία Ειρήνη``, Δήμου Μήλου, Ν. Μήλου και β) τους χώρους απόθεσης και φυσικής ξήρανσης των προϊόντων του ορυχείου επιφανειών 34.960 τ.μ., 27.230 τ.μ., 69.200 τ.μ. και 38.660 τ.μ., στις θέσεις ``Ασπροβούναλο``, ``Χαραλαμπάκη``, ``Τσαντίλη`` και ``Αλμύρες`` αντίστοιχα του Δήμου Μήλου, Νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων, από την εταιρεία `` S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.``». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
23897 01-04-13 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5834/28-6-2010 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 180 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 90 μόσχων πάχυνσης, λόγω αύξησης δυναμικότητας – κτιριακής επέκτασης - αλλαγής συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων, του Δημητρίου Μαστρογιάννη, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αδάμ του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
23898 01-04-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το νέο έργο «Κατασκευή Πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην Παραλία Κεραμωτής του Δήμου Νέστου», που προτείνεται από το Δήμο Νέστου, στην Δ.Ε. Κεραμωτής, Δήμου Νέστου, Νομού Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23910 01-04-13 Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αττικής gov.gr
23914 01-04-13 :«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 189039/23.2.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για: α) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του μεταλλουργικού εργοστασίου της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” που βρίσκεται στη Λάρυμνα του Ν. Φθιώτιδας, β) την κατασκευή και λειτουργία του έργου : “Επέκταση υφιστάμενου προβλήτα λιμένα του μεταλλουργικού εργοστασίου της “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” και γ) την κατασκευή και λειτουργία του χώρου χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων που παράγεται από το μεταλλουργικό συγκρότημα της “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” στη θέση Λιάβδα Ν. Φθιώτιδας» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
23915 01-04-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό εκσυγχρονισμό/επέκταση βιομηχανίας παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων φυτοπροστασίας και δημόσιας υγείας της "SYNGENTA HELLAS AEBE" που είναι εγκατεστημένη στα Οινόφυτα του δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
23916 01-04-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 20,00 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E. ANANΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ENERFARM 4 A.E.», που θα εγκατασταθεί στο Τ.Δ. Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
23917 01-04-13 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 354 / 3138 / ΠΕΡΙΒ-9 / 13-07-2012 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και απορρυπασμένων ΑΗΗΕ καθώς και επεξεργασίας - απορρύπανσης ΟΤΚΖ, της εταιρίας ANAMET Α.Ε., στη Λ. ΝΑΤΟ στη θέση “Α. Γεώργιος” Ασπρόπυργου Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613