Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
46404 30-05-16 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3755-06-10-2011 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Γέφυρες και Bελτιώσεις της Επαρχιακής Οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)» στο Νομό Ροδόπης, ως προς την βελτίωση – εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Δ-νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48464 13-09-16 Ανανέωση (έως 03.11.2019) και τροποποίηση (ως προς το εκτρεφόμενο είδος) της με αρ.πρωτ. 2674-14.09.2012 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’αριθμ.2493-29.08.2014 ΑΕΠΟ και η οποία αφορά σε «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή του Βιστωνικού Όρμου ΠΕ Ροδόπης», ιδιοκτησίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48469 13-09-16 Ανανέωση (έως 03.11.2019) της με αρ.πρωτ.2672-14.09.2012 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.2492-29.08.2014 ΑΕΠΟ και η οποία αφορά σε «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργειας) δυναμικότητας 158 τόνων ανά έτος», στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού Όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου, εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Ροδόπης», ιδιοκτησίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48550 19-09-16 Ανανέωση (έως 03.11.2019) της με αρ.πρωτ.1975-14.09.2012 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.2491-29.08.2014 ΑΕΠΟ και όπως εκ νέου τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.1615-19.06.2015 ΑΕΠΟ, και η οποία αφορά σε «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 158 τόνων ανά έτος» στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού Όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου και εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Ροδόπης», ιδιοκτησίας «ΟΣΤΡΑΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Ε.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48894 03-10-16 Ανανέωση (έως 03.11.2019) της με αρ.πρωτ.1611-14.09.2012 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.2494-29.08.2014 ΑΕΠΟ και όπως εκ νέου τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.4693-24.11.2014 ΑΕΠΟ και η οποία αφορά σε «μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 150 τόνων ανά έτος» στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού Όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου και εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Ροδόπης, ιδιοκτησίας «ΛΟΣΙΤΟ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (διακριτικός τίτλος «ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ε.Ε.»). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
49598 02-11-16 Ανανέωση (έως 03.11.2019) της με αρ. πρωτ. 1248-16.04.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας που αφορά σε «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή Όρμου Κεραμωτής ΠΕ Καβάλας» ιδιοκτησίας της κας Δ. Μπελέζη. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
49890 14-11-16 Τροποποίηση της με αριθ. 198021-04-05-2012 (ΑΔΑ: Β4910-7Η8) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,00MWe, στη θέση Πετρόρρεμα της Τ.Κ. Σιδηρόνερου του Ν. Δράμας της εταιρείας ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ POWERGREEN Ε.Π.Ε., ως προς την πρόσβαση στο μηχανοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
49929 15-11-16 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2778-01-11-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.140592-09-06-2009 Κ.Υ.Α. ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.197150-27-03-2012 Υ.Α. ΕΠΟ, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,2MW στη θέση ‘Θάλεια-Γεράκι-Κέρβερος-Πελταστής’ και επέκταση στη θέση ‘Σαρακατσαναίικα’ 4,2MW των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, Νομού Ροδόπης», της εταιρείας ‘ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ’, ως προς την θέση ‘Σαρακατσαναίικα’ και τη μείωση της ισχύος από 4,2MW σε 4MW και τον αριθμό των Α-Γ από 5 Α-Γ των 0,85MW σε 2 Α-Γ των 2MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
50024 23-11-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Νέα χάραξη της 11ης Επαρχιακής Οδού Ελευθερούπολη – Όρια Νομού Σερρών» που ανήκει γεωγραφικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
50031 23-11-16 Τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της υπ΄ αριθμ.οικ.143731-4-5-2005 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό Τμήμα 12.00: π. Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της μεσογειακής χάραξης της Εγνατίας Οδού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.οικ.103670-5-5-2006 Υ.Α., με φορέα υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
50370 13-12-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μερική διευθέτηση υδατορέματος Ξεριά στα δυτικά όρια του οικισμού Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
51716 10-02-17 Τροποποίηση και αναδιατύπωση της με αριθ. πρ. 1200-05-04-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Α.Μ.-Θ.-Α. Δ. Μ.Θ. για το Αιολικό Πάρκο (ΑΙΟΠΑ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,8MW στη θέση «Όρη Λεκάνης» της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας και της Δ.Ε. Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, από την εταιρεία με δ.τ. «JURA AIOLIKA A.E.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
53950 10-05-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης αερίων καυσίμων (υγραερίου), με την επωνυμία «EUROGAS Α.Ε.» που βρίσκεται στην παραλία Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Νομό Έβρου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
54003 12-05-17 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας της Εγνατίας Οδού Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
54449 02-06-17 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Υδροδότηση ΑΗΣ Κομοτηνής – Φράγμα Γρατινής Ν. Ροδόπης». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
55924 04-08-17 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3584-26-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το τμήμα Ξάνθη – Σμίνθη (70.1.4)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως προς τη χρήση εκρηκτικών για την εκτέλεση των εκβραχισμών. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
57622 19-10-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση έργων προστασίας παραλιακής οδού Ποταμιάς-Θάσου» στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς του Δήμου Θάσου, Π.Ε. Καβάλας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
60810 05-02-18 Τροποποίηση: (I) της υπ. αρ. 142128-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και (II) του 1ου θέματος της υπ. αρ. 147996-14.4.2015 (ΑΔΑ: 6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4) Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο στην περιοχή Κλόκοβας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
60997 12-02-18 Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ίασμος – Κομοτηνή (14.3.1 – 14.3.2) της Εγνατίας Οδού και τροποποίησή τους σχετικά με το σταθμό διοδίων Ιάσμου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
61400 27-02-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV, ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, Π.Ε. Ροδόπης - MARITSA EAST 1 (BΟΥΛΓΑΡΙΑ). Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613