Αναζήτηση

  • Aνά υπηρεσιακή μονάδα
  • Aνά ομάδα έργου
  • Aνά φορέα έργου
  • Γραμμικά έργα
  • Aνά δήμο, νομό ή περιφέρεια

Από τη λίστα που ακολουθεί, επιλέξτε την υπηρεσιακή μονάδα που έχει εκδώσει την απόφαση που αναζητάτε. Οι υπηρεσίες που εκδίδουν ΑΕΠΟ είναι είτε κεντρικές του ΥΠΕΚΑ είτε οι διευθύνσεις περιβάλλοντος των αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων της χώρας. Για παράδειγμα η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.


Δεν χρειάζεται να βρείτε την υπηρεσία στη λίστα, αρκεί να πληκτρολογήσετε τα δύο τρία πρώτα γράμματα του ονόματός της και θα εμφανιστεί στην κορυφή της λίστας.

Αναζητήστε αποφάσεις ανάλογα με την ομάδα έργου.
Οι ομάδες έργου ορίζονται με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12).

Από τη λίστα που ακολουθεί, επιλέξτε τον φορέα του έργου που αναζητάτε. Ως φορέας έργου, ορίζεται αυτός που υλοποιεί το έργο, για παράδειγμα μία εταιρία που κατασκευάζει ένα αιολικό πάρκο.
Δεν χρειάζεται να βρείτε το φορέα στη λίστα, αρκεί να πληκτρολογήσετε τα δύο τρία πρώτα γράμματα της επωνυμίας του και θα εμφανιστεί στην κορυφή της λίστας.

Τα έργα που χαρακτηρίζονται ως γραμμικά δεν αποτυπώνονται σε χάρτη. Αντίθετα καθορίζονται από τα γεωγραφικά τους όρια. Εγώ μπορείτε να αναζητήσετε τέτοιου είδους έργα.